Hvis vi gerne vil have en velfungerende planet i fremtiden, er der ingen tvivl om, at vi skal til at passe noget bedre på den.

Og en af de ting, der virkelig har sat sit aftryk på miljøet, må siges at være vores forbrug af plastik, og vores måde at håndtere restaffaldet på, når vi lever i en køb og smid væk kultur. Især emballage som plastflasker og indpakning er noget, mange mennesker desværre er gode til bare at lade ligge og flyde i naturen, når de er færdige med at bruge det. Og det har store konsekvenser for vores natur – herunder især verdenshavene, som lider af det.

Ved seneste IT-køb for ServiceNews.dk og Pressemeddelelse.dk, da blev der også kigget på om leverandøren kunne levere købet i miljøvenlig indpakning – samt om leverandøren kunne fremvise andre miljøvenlige aktiviteter.

Vælg produkter med minimal indpakning

Hvis du selv vil være med til at gøre noget godt for miljøet, kan du bl.a. vælge at gå forrest med at vælge produkter med ingen eller minimal emballage.

Det bliver hele tiden mere og mere muligt at købe produkter uden indpakning, fordi der fra mange af producenternes side også er fokus på at bruge så få unødvendige ressourcer som overhovedet muligt. Køber du produkter uden emballage – det kan eks. være fødevarer – er der heller ikke noget at smide ud, hvis du bruger hele produktet.

Gå efter miljørigtig indpakning

Det dog ikke altid muligt at vælge produkter uden emballage. Skal du købe andet end fødevarer, kommer det jo som regel i en eller anden form for indpakning.

Her kan det være en rigtig god idé at gå efter de produkter, der er produceret af firmaer, der har bæredygtighed for øje, og som er gode til at gøre alt for at minimere deres brug af eks. plastik.

Mange producenter er blevet gode til at bruge bæredygtige og genanvendelige elementer i både deres produkter og emballage, så det minimerer mængden af miljøforværrende affald.

Køb færre varer

En anden overvejelse, du også kan gøre dig i forsøget på at leve mere bæredygtigt, er at købe færre produkter. Og hvis du endelig skal købe noget, kan du se, om du kan finde det brugt enten privat eller i en genbrugsforretning.miljøforværrende.

Det kan på samme måde også være rigtig godt, hvis du kan sælge eller donere dine brugte ting væk i stedet for at smide dem i skraldespanden eller køre dem på lossepladsen. Det er meget bedre, hvis der er andre, der kan få glæde af dem. Jo mere vi køber brugt, desto mindre er der behov for at producere nyt.

Zero waste bølgen vokser og vokser

Denne tendens med at købe produkter uden emballage eller med miljøvenlig og bæredygtig emballage har også fået sin egen bølge i form af zero waste bølgen. Her er der meget fokus på, at man ikke genererer affald, og at alle elementer i et produkt, lige fra produktet selv til emballagen, i hvert fald kan genbruges igen.

Har du interesse i at være med til at gøre noget godt for miljøet, er der ingen tvivl om, at du vil finde mange interessante perspektiver og idéer til at minimere mængden af restaffald i lige netop zero waste segmentet.