Som världen ser ut idag förbrukar vi alltför mycket av jordens resurser. Redan de första 8 månaderna av 2017 hade vår förbrukning nått till en punkt där den översteg jordens förmåga att återskapa allt som vi hade förbrukat. År 2017 var det exakt den 2:e augusti då vi hade förbrukat alla resurserna för året. Den här dagen kallades för Earth Overshoot Day, och den 2:e augusti är den tidigaste dagen på året som den någonsin har ägt rum. Globalt förbrukar vi nog med resurser för 1,7 jordglober. Om alla levde som vi gör i Sverige hade vi behövt 3,6 planeter. 

Men vad kan jag göra?

Det är svårt att förändra hela världen, men man kan börja med sig själv och sin verksamhet. Det finns många olika faktorer som har en pjäs med i spelet när det kommer till vår överförbrukning av jordens resurser, där en av dem är paketering – och det är här vi börjar. I Sverige skickar vi omkring 100 miljoner paket om året. Naturligtvis används väldigt många förpackningar för att åstadkomma detta. Om man tar de 2 % av paketen som skickas privat och räknar med att det i genomsnitt används 50 gram förpackningar per skickat paket så motsvarar detta 4 900 ton förpackningar – vilket är otroligt mycket!

MiljøvenligPakning är en sammanslutning av olika typer av verksamheter som alla har gemensamt att de har som mål att skona miljön och vår jords begränsade resurser. Det är individuellt från verksamhet till verksamhet exakt hur detta görs, men det finns minst en sak som alla har gemensamt, och det är fokus på att minimera den mängden förpackningar som används och därmed skona miljön på bästa möjliga sätt.

Vad är MiljøvenligPakning?

MiljøvenligPakning projektet hade sin begynnelse som ett samarbete mellan flera verksamheter där alla anser att det är viktigt att vi spar på jordens resurser. ALBE Emballage A/S och Dania Emballage, som befinner sig i spetsen för projektet, har många års erfarenhet inom rådgivning och försäljning av förpackning. De arbetar flitigt för att ge råd kring miljövänlig paketering och packning – därifrån kommer visionen av detta projekt, nämligen att göra en insats för att alla verksamheter som paketerar och skickar varor ska packa med hänsyn till miljön.

MiljøvenligPakning önskar att samla så många verksamheter som möjligt där alla delar samma miljötänk, för att på det sättet kunna sprida budskapet samt kunskapen om den påverkan som förpackningar har på jordens resurser. Samtidigt är tanken att vägleda verksamheter i hur de paketerar miljövänligt.

Därtill har vi utarbetat en del råd och riktlinjer som vi naturligtvis förväntar oss att alla verksamheter som är medlemar hos MiljøvenligPakning följer. Vissa verksamheter följer alla råden till punkt och prickat, andra verksamheter bara några och vissa medlemmar är med för att sprida budskapet och stötta det förträffliga projektet. Det viktigaste är att man som verksamhet gör något aktivt för att skona miljön – även om det betyder att man alltid ”bara” kan välja den enklaste och billigaste lösningen. Det är gratis att vara medlem, och alla som deltar får en stämpel att sätta på sin hemsida. På det sättet kan ens kunder och besökare se att man bryr sig om miljön samtidigt som man är med och sprider budskapet.

Råd för att paketera miljövänligt

  • Det används minimalt med förpackningar till en så hög grad som möjligt
  • Det används återanvändbara förpackningar
  • Det används förpackningar som är framställda av återvunnet material
  • Det används förpackningar av hög kvalitet för att undgå extra paketering
  • Det används så lite kartong som möjligt
  • Det används miljövänlig förpackningsfyllning att fylla ut kartongen med
  • Det skrivs ut en minimal mängd av paketsedlar, följesedlar m.m.
Hur många förpackningar används?

Om man omräknar det svenska förbruket av förpackningar (fråndraget de 2 %) till lite mer lättförstådda storlekar motsvarar det följande: 6 300 svenskars genomsnittliga årliga strömförbrukning. 120 miljoner liter vatten – motsvarande allt det vatten som 3 100 svenskar i genomsnitt använder om året. 79 000 träd, motsvarande 45 fotbollsplaner fyllda med träd. Samt 560 fyllda sopbilar motsvarande allt det avfallet som 640 000 svenskar producerar om dagen. Det är alltså en del resurser som används på förpackningar. Hoppet och visionen bakom MiljøvenligPakning är att minska den här mängden genom att få verksamheter att följa de ovanstående råden. Om vi kunde få ner resursförbrukningen med bara 10 % skulle det göra en skillnad och spara.

Det har varit en utmaning att beräkna vissa siffror helt exakt, då data inte är tillgänglig eller inte har samlats in. Dock finns det en stor mängd data tillgänglig som gör att man kan räkna ut vissa förhållandevist precisa siffror, och det är dem som vi har använt oss av. Oavsett vad finns det dock en sak som är helt säker, och det är att vår förpackningsförbrukning är en av de faktorerna som tär på jordens begränsade resurser. Genom att begränsa den mängden kan du vara med och göra skillnad.

Vil du vara medlem hos MiljøvenligPakning? Då kan du Anmäla din verksamhet genom att klicka här.