Vi överförbrukar jordens resurser

Det är därför viktigt att vi alla tar hand om vår jord och gör vad vi kan. Det är svårt att ändra på hela världen, men man kan börja med sig själv och sin verksamhet.

Den mängden förpackningar som vi använder oss av motsvarar:

Såhär står det till med jordens resurser

Som världen ser ut idag förbrukar vi alltför många av naturens resurser. Redan under de första 8 månaderna på året har vi förbrukat de resurserna ”som finns tillgängliga” för dela året. År 2017 var det exakt den 2:e augusti då vi hade använt alla resurserna för året. Denne dag kallades för Earth Overshoot Day, och den 2:e augusti är den tidigaste dagen på året som den någonsin har ägt rum.

Det är svårt att ändra på hela världen, men man kan börja med sig själv och sin verksamhet. Det finns en stor mängd olika faktorer som har en pjäs med i spelet när det kommer till vår överförbrukning av jordens resurser. En av dem är förpackningar, och det är här som vi börjar.

MiljøvenligPakning är en sammanslutning av verksamheter som paketerar och skickar varor, och därmed använder sig av förpackningar, men som samtidigt siktar på att skona miljön och vår jords begränsade resurser. Det är individuellt från verksamhet till verksamhet hur detta görs, men det är minst en sak som alla har gemensamt, och det är fokus på att minimera användandet av förpackningar samt att sprida budskapet kring att tänka på miljön.

Så gör MiljøvenligPakning skillnad

MiljøvenligPakning startades genom ett samarbete mellan flera verksamheter där alla anser att det är av yttersta vikt att vi spar på jordens resurser.  ALBE Emballage A/S og Dania Emballage, som ligger i spetsen för projektet, har mer än 30 års erfarenhet av rådgivning och försäljning av förpackningar samt arbetar flitigt för att ge rådgivning kring miljövänlig paketering och packning – därifrån kommer visionen för det här projektet: att göra en insats för att alla verksamheter som skickar paket ska packa med hänsyn till miljön.

Grundtanken med MiljøvenligPakning är att samla verksamheter som delar samma miljötänk – och på samma gång sprida budskapet samt kännedomen om påverkan som förpackningar har på jordens resurser. Dessutom önskar MiljøvenligPakning att på bästa möjliga vis vägleda verksamheter gällande hur de paketerar på ett miljövänligt sätt.

Därtill har vi utarbetat en del råd och riktlinjer som alla verksamheter som är med i MiljøvenligPakning följer. Vissa verksamheter följer alla råden till punkt och prickat medan andra verksamheter följer vissa av dem. Det viktigaste är att man som verksamhet gör något aktivt för att skona miljön – även om det betyder att man inte kan välja den enklaste, lättaste eller billigaste lösningen. Det är gratis att vara medlem, och alla som deltar får en MiljøvenligPakning-stämpel att sätta på sin hemsida. På det sättet kan ens kunder och besökare se att man aktivt jobbar för en bättre miljö samtidigt som man sprider budskapet.

Råd för att paketera miljövänligt