Et plankebord kræver ikke nødvendigvis mere, sværere eller oftere rengøring end andre spisebordstyper. Dog er det væsentligt at fremhæve, at plankeborde bliver produceret i træ. Dette gør, at bordet er udarbejdet med et levende materiale, hvorfor der er behov for, at du behandler det på mest skånsomme vis. På den måde ved du, at dit plankebord fra https://plankebord.dk/, holder i mange år ud i fremtiden.

Rengøring af plankeborde

Inden at du starter den første omgang rengøring af dit plankebord, så skal du altid være ekstra varsom og opmærksom på, hvor længe den beskyttende voks har fået lov til at sidde ugeneret. Som hovedregel kan du med fordel lade plankebordet fra https://bymain.dk/vare-kategori/plankeborde/ stå i omkring to uger – gerne flere – uden det er i berøring med andre genstande. Hvis du vil teste at voksen er tør inden anvendelse, så kan du teste med en helt tør klud.

Men under alle omstændigheder er det især under rengøringen af plankebordene, at der kan forekomme andre krav og retningslinjer, end hvis du har været vant til at rengøre et ganske almindeligt spisebord.

Du bør være opmærksom på, at du ikke anvender stærke rengøringsmidler direkte på bordet, da det vil bidrage til sabotage af vedligeholdelsen af plankebordet. Det betyder, at rengøringsmidlerne vil irritere og forstyrre voksoliens beskyttende lag. Dernæst er det væsentligt, at du tørrer med træets åreretning, ligesom aftørring skal ske med en let fugtig klud efterfulgt af en tør klud. Det spiller en stor rolle for plankebordets æstetiske design og trælooket, der vil blive ødelagt af fugten og de stærke rengøringsmidler.

Vedligeholdelse af plankeborde

Ligesom med mange andre møbler i hjemmet, så skal der være fokus på vedligeholdelse, hvis du ønsker at plankebordet skal være modstandsdygtigt. Selve vedligeholdelses indsatsen vil i samme omgang afspejle sig i produktets funktions- og leveringdygtighed. Men hvordan behandler du bordet, så du har størst mulig succesrate?

Nogle af de direkte handlinger, som du kan praktisere for at vedligeholde plankebordet i sin flotte stand, det er:

  • Lad ikke bordet komme i direkte kontakt med varme og fugtige genstande
  • Slib altid med træets åreretning
  • Placér ikke bordet tæt på varmekilder såsom radiator
  • Overdæk aldrig bordet med et lufttæt materiale
  • Benyt voks fra den producent, hvor bordet er købt
  • Brug bordskåner og dækservietter
  • Anvend kun neutral natursæbe, hvis du skal bruge rengøringsmiddel til aftørring