Om MiljøvenligPakning

Som verden ser ud i dag bruger vi alt for mange af naturens ressourcer. Allerede på de første 8 måneder af året har vi brugt de ressourcer ”der er til rådighed” for hele året. I 2016 var det helt præcis den 8 august, der var dagen hvor vi havde brugt alle ressourcerne for året. Denne dag kaldes Earth Overshoot Day og den 8. august er det tidligste på året den nogensinde er faldet. Levede alle som vi gør i Danmark, ville vi have brug for 3 planeter.

Det er svært at ændre hele verdenen, men man kan starte med sig selv og sin virksomhed. Der er mange forskellige faktorer der spiller ind, når det kommer til vores overforbrug af klodens ressourcer, én af dem er emballage og det er her vi starter. I Danmark sender vi ca. 79 mio pakker om året. og derfor bliver der også brugt rigtig meget emballage. Trækker man de 2% pakker fra der bliver sendt af private og regner med at der i gennemsnit bliver brugt 50 gram emballage per sendte pakke, svarer det til 3870 tons emballage, hvilket er rigtig meget.

MiljøvenligPakning.dk er en sammenslutning af virksomheder der allesammen selv sender pakker og dermed bruger emballage, men samtidig går op i at skåne miljøet og vores klodes begrænsede ressourcer. Det er individuelt for virksomhed til virksomhed hvordan dette præcis gøres, men der er minimum én ting der går igen og det er fokusset på at minimere forbrugen af emballage.

MiljøvenligPakning er et frivilligt initiativ, som er startet på baggrund af et samarbejde mellem flere virksomheder, som alle synes det er vigtigt at vi passer på klodens ressourcer.Albe Emballage og Dania Emballage, som står i spidsen for projektet, har mere end 35 års erfaring med rådgivning og salg af emballage og gør en ære ud af at rådgive om miljøvenlig emballering og pakning, deraf kommer visionen til dette projekt. At gøre en indsats for at alle virksomheder der sender pakker, pakker med med omtanke for miljøet.

Grundtanken med MiljøvenligPakning er at samle en masse virksomheder der deler samme omtanke og på samme tid sprede budskabet, samt udbrede kendskabet til den indvirkning emballage har på jordens ressourcer. Og ikke mindst vejlede virksomheder i hvordan de pakker miljøvenligt.

Hertil har vi udarbejdet et sæt råd og retningslinjer, som alle virksomheder der er med i MiljøvenligPakning følger. Nogle virksomheder følger alle rådene til punkt og prikke, og andre virksomheder nogle af rådene. Det vigtigste er at man som virksomhed gør noget aktivt, for at skåne miljøet, også selvom det betyder at man så ikke kan vælge den nemmeste, letteste eller billigste løsning. Det er gratis at være med og alle der deltager får et badge til at sætte på sin hjemmeside. På den måde kan ens kunder og besøgende se at man går op i miljøet, samtidig med at det spreder budskabet.

Råd til miljøvenlig-pakning

  • Der bruges minimal emballage hver gang det er muligt
  • Der bruges genanvendelig emballage
  • Der bruges emballage fremstillet af genbrugsmateriale
  • Der bruges emballage i høj kvalitet for at undgå ekstra emballage
  • Der bruges den mindst mulige papkasse
  • Der bruges miljøvenligt kassefyld til at udfylde papkassen med
  • Der printes en minimal mængde af pakkesedler, følgesedler mv.

Omregner man det danske årlige emballage forbrug (de 79 tons fratrukket de 2 %) til lidt mere håndgribelige størrelser, svarer det til følgende: 5304 danskeres gennemsnitlige, årlige strømforbrug. 100 millioner liter vand - svarende til alt det vand 2602 danskere i gennemsnit bruger om året. 65807 træer, svarende til 38 fodboldbaner fyldt med træer. Samt 477 fyldte skraldebiler, svarende til alt det affald som 550.000 danskere producerer om dagen..

Det er altså en del ressourcer der bliver brugt på emballage. Håbet, og visionen bag MiljøvenligPakning, er at nedbringe denne mængde - ved at få virksomheder til følge de ovenstående råd. Kunne vi få nedbragt ressourceforbruget med bare 10 % ville det gøre en forskel, og sparre 132 familiers strømforbrug, 10 millioner liter vand, 6580 træer og 47 fyldte skraldebiler.

Det har været en udfordring at tage udgangspunkt i de helt præcise tal, når man regner sig frem til ovenstående. Det skyldes at dataene ikke er tilgængelige eller ikke bliver indsamlet. Dog er der en masse data til rådighed, som gør at man kan udregne nogle forholdsvis præcise tal, som er dem vi har benyttet os af. Og en ting er sikkert, vores emballageforbrug er en af de faktorer, der tærer på klodens begrænsede ressourcer.

Vil du være en del af MiljøvenligPakning, kan du tilmelde din virksomhed ved at klikke her. Har du spørgsmål kan du kontakte os via kontaktsiden øverst.