Som verden ser ut i dag forbruker vi alt for mange av jordens ressurser. Det viser seg at allerede etter årets første 8 måneder (målt i 2017), har vårt forbruk nådd et punkt som overstiger jordens evne til å gjenskape det vi har forbrukt. I 2017 var grensen nådd den 2. august, og alle ressurser for hele året var brukt opp. Denne dagen fikk et kallenavn og ble for ettertiden kalt Earth Overshoot Day, og 2. august er det tidligste grensen noensinne er nådd. Globalt forbruker vi tilsvarende 1,7 jordkloder til rådighet. Levde alle som vi gjør i Norge, ville vi ha forbrukt enda mer, nemlig 3,6 planeter.

Men hva kan jeg gjøre?

Det er vanskelig å endre hele verden, men man kan starte med seg selv og sin virksomhet. Det er mange forskjellige faktorer som spiller inn når det kommer til vårt overforbruk av klodens ressurser. Og en av tingene vi kan gjøre, er å fokusere på emballasje. I Norge sender vi ca 79 millioner pakker om året  Trekker man de 2% med forsendelsene som sendes av privatpersoner, og regner med at det blir brukt 50 gram emballasje for hver enkelt forsendelse, blir det over 3870 tonn – noe som er veldig mye.

MiljøvenligPakning er en sammenslutning av ulike typer virksomheter som alle har det til felles at de vil spare miljøet og klodens begrensede ressurser. Det er likevel opp til hver enkelt bedrift å finne ut hvordan de vil gjøre det, men det er et minimumskrav at de følger ett av våre råd, og det er fokus på å redusere mengden emballasje som brukes og dermed skåne miljøet på den beste mulige måten.

Hva er MiljøvenligPakning?

MiljøvenligPakning er et prosjekt som ble startet på bakgrunn av et samarbeid mellom flere virksomheter, som alle hadde stort engasjement rundt å verne om klodens naturressurser. ALBE Emballage A/S og Dania Emballage som står i spissen for prosjektet, har mange års erfaring innenfor rådgivning og salg av emballasje, og ser det som en ærefull oppgave å gi råd om miljøvennlig emballering og pakking – og fra det springer det ut en visjon som lyder: Å gjøre en innsats for at alle virksomheter som pakker og sender varer, pakker med omtanke for miljøet.

MiljøvenligPakning ønsker å samle så mange virksomheter som mulig som alle har en omtanke for miljøet, for å den måten å kunne spre budskapet videre, samt kjennskap til hvordan emballasje innvirker negativt på miljøet og jordens naturressurser. Samtidig er tanken å veilede virksomheter i hvordan de pakker mer miljøvennlig.

Inntil nå har vi utarbeidet ett standard oppsett med råd og retningslinjer som vi selvfølgelig forventer at alle som er medlem av MiljøvenligPakning følger. Som vi ser er det noen virksomheter som følger absolutt alle rådene vi har gitt, til punkt og prikke, mens andre følger noen av rådene og andre igjen er med på å spre budskapet og støtte opp om det gode prosjektet. Det viktigste er at man som virksomhet gjør noe aktivt for å spare miljøet – selv om det betyr å man alltid «bare» kan velge den letteste og billigste løsningen. Det er gratis å være medlem og alle som deltar får et merke som man putter på sin hjemmeside. På den måten kan kundene og besøkende se at man går inn for å spare miljøet, samtidig som det sprer budskapet videre.

Tips til å pakke miljøvennlig

  • Det skal brukes minimalt med emballasje hver gang det er mulig
  • Det skal brukes resirkulerbar emballasje
  • Det skal brukes emballasje som er produsert av gjenbrukbart materiale
  • Det skal brukes emballasje av høy kvalitet for å unngå ekstra emballasje
  • Det skal brukes minste mulige pappesker
  • Det skal brukes miljøvennlig eksefyll for å fylle tomrom i pakkene
  • Det skal printes minimal mengde av pakksedler, følgesedler osv.

Hvor mye emballasje blir brukt?

Omregner man det årlige forbruket av emballasje i Norge (fratrukket 2% privat forbruk), til litt mer håndgripelige størrelser, tilsvarer det følgende: 5304 nordmenns gjennomsnittlige årlige strømforbruk, 100 millioner liter vann, som tilsvarer alt vann 2602 nordmenn forbruker i året. 65807 trær av full størrelse, som er like my som om man fylte 38 fotballbaner med trær tett i tett. Samt 477 søppelbiler fylt med søppel, noe som tilsvarer like mye avfall som 550000 nordmenn produserer hver eneste dag.

Det er altså en del ressurser som blir brukt på emballasje.

Håpet og visjonen bak MiljøvenligPakning er å redusere denne mengden – ved å få virksomheter til å følge de overnevnte råd. Kunne vi få til å redusere ressursforbruket med bare 10% ville det gjøre en forskjell, og spare 132 familier sitt strømforbruk, 10 millioner liter vann, 6580 trær og 47 stappfulle søppelbiler.

Det har vært en utfordring å utregne helt presise tall, da dataene ikke er tilgjengelige eller ikke blir samlet inn. Dog er det er masse data til rådighet, som gjør at vi kan beregne noe relativt nøyaktige tall, og det er dem vi har benyttet i denne sammenheng. Uansett tall er det en ting som er sikkert, og det er at vårt forbruk av emballasje er en av de store faktorene som tærer på jordas begrensede ressurser. Ved å begrense den mengden kan du være med på å gjøre en forskjell.

Vil du bli medlem av MiljøvenligPakning? Da kan du melde inn din virksomhet ved å klikke her.