Vi har et overforbruk av jordens ressurser

Derfor er det viktig at vi alle tar vare på kloden og gjør hva vi kan. Det er vanskelig å endre hele verden, men man kan starte med seg selv og sin egen bedrift.

Mengden emballasje vi bruker i dag tilsvarer:

Slik står det til med klodens naturressurser

Slik som verden ser ut i dag, bruker vi alt for mye av våre naturressurser. Allerede i løpet av de første 8 månedene av året har vi brukt tilgjengelige ressurser «til rådighet» for hele året. I 2017 var på datoen 2. august at dette skjedde. Denne dagen blir kalt «Earth Overshoot Day» og den 2. august er det tidligste denne dagen noensinne har landet på.

Det er vanskelig å endre hele verden, men man kan starte med seg selv og sin egen bedrift. Det er mange ulike faktorer som spiller inn når det kommer til vårt overforbruk av klodens ressurser, og en av tingene vi kan gjøre noe med er emballasje. Og det er her vi starter.

MiljøvenligPakning er en sammenslutning av virksomheter som alle pakker og sender ut varer til kundene sine, og dermed forbruker de emballasje. Samtidig handler det om å spare miljøet og de begrensede naturressursene på kloden. Det er opptil hver enkelt bedrift hvordan man utfører forbedringene, men det er noen ting som går igjen. Det er nemlig fokus på å minimere forbruket av emballasje og spre budskapet videre om at alle må begynne å tenke på miljøet.

Slik gjør MiljøvenligPakning en forskjell

MiljøvenligPakning ble startet på bakgrunn av et samarbeid mellom flere virksomheter som alle hadde samme fokus, nemlig å sette fokus på klodens begrensede ressurser. ALBE Emballage A/S og Dania Emballage, står i spissen for dette prosjektet og har mer enn 30 års erfaring med rådgivning og salg av emballasje. De ser på det som en ære å få gi råd om miljøvennlig emballering og forpakning – og derav framkommer deres egen visjon: Å gjøre en innsats for at alle virksomheter som sender pakker, gjør det med omtanke for miljøet.

Grunntanken med MiljøvenligPakning er å samle virksomheter som deler samme omtanke for miljøet -og samtidig sprer budskapet og bekjentskap til innvirkningen dette har på jordens ressurser. Dessuten ønsker MiljøvenligPakning på best mulig måte å veilede virksomhetene i hvordan de pakker mest miljøvennlig.

Til nå har vi utarbeidet ett standard oppsett med råd og retningslinjer som alle virksomhetene følger. Noen av virksomhetene følger alle rådene til punkt og prikke, mens andre følger noen av rådene. Det viktigste er at virksomheten gjør noe aktivt for å skåne miljøet – også om det betyr at man ikke kan velge den enkleste eller billigste løsningen. Det er gratis å være medlem og alle som deltar får et bevislig merke de kan implementere på hjemmesiden sin. På den måten kan kunder og besøkende se at man er opptatt av å bevare miljøet, samtidig som de setter fokus på å spre budskapet.

Tips til å pakke miljøvennlig