Kan plast være miljøvenligt?

Plastforuening er et stort problem på hele kloden, men denne problematik betyder ikke nødvendigvis, at vi skal holde helt op med at anvende plast. Plast er nemlig på mange måder et et enormt praktisk materiale. Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at indsamle, genbruge og genanvende plast. Faktisk er Danmark allerede i dag blandt de bedste i verden til at udnytte vores affald, og undgå at det bare ender på en losseplads. På den måde er vi med til at udnytte materialernes værdi maksimalt og dermed skåne naturen og miljøet.

Hvad er bioplast og er det overhovedet miljøvenligt?

IUPACK definerer bioplast som et plastmateriale baseret på biomasse frem for fossile ressourcer, og er derfor et alternativ til den almindelig kendte plast, som er fremstillet af olie og gas. Ifølge eksperter vil verdens olie og gaslagre være opbrugt om 50 år. Derfor er det vigtigt at vi finder nye og alternative ressourcer at trække på, som samtidig er gode for klimaet.

Begrebet ”bioplast” dækker over flere forskellige typer af materialer, som hver især har forskellige egenskaber. Bioplast omfatter derfor

både polymerer lavet med udgangspunkt i biobaserede ressourcer samt bionedbrydelige polymerer. Det er derfor vigtigt at skelne mellem bioplast og bionedbrydeligt plast, da det IKKE er det samme.

Biobaseret plast

Biobaseret plast er plast, som er fremstillet af biomasse, som f.eks. sukkerrør, affald fra sukkerrør, halm, majs eller celloluse. I modsætning til olie og gas er biomasse for det første en fornybar ressource og for det andet er plast fremstillet af biomasse desuden også CO2-neutral. Bioplast kan være bionedbrydeligt, men er det ikke nødvendigvis, omvendt kan konventionelt plast også sagtens være bionedbrydeligt.

Bionedbrydelig plast

Den bionedbrydelige plast kan være fremstillet af biomasse, olie/gas eller en blanding heraf, og anvendes blandt andet til emballage, poser og plantefolier. Det, der kendetegner den bionedbrydelig plast er, at det er en plast, som kan nedbrydes af mikroorganismer (bakterier eller svampe) til vand, biomasse, CO2 og/eller metan.

Når man manipulerer et råstof som f.eks. olie, halm eller sukkerorer for at producere plast, gennemgår det en meget lang proces der ændrer råstoffet fra sit oprindelige naturlige materiale til et ikke naturligt materiale – altså et materiale som naturen kke selv kan fremstille. Da materialet nu er i en form som naturen ikke selv kan fremstille, har naturen heller ikke længere værktøjerne til at nedbryde det. For at et materiale 100% skal kunne nedbrydes i naturen, kræver det at byggestenene i plasten kan omsættes af mikroorganismer, bakterier og svampe. Mikroorganismerne skal være i stand til at udnytte energien i materialet og kulstofatomerne til egen vækst. Herefter vil restprodukter som vand og CO2 frigives til miljøet, hvor de igen kan indgå i opbygningen af nye stoffer.

Biokomposterbar plast

Den biokompostbare plast er et materiale, der under særligt kontrollerede betingelser kan nedbrydes til vand CO2, biomasse og metan i løbet af 10-12 uger. Den europæiske standard EN 13432 opstiller kriterierne for biokomposterbar emballage. For at denne type plast nedbrydes er det nødvendigt at den korrekte luftfugtighed, temperatur (på over 60 °C) samt at de rette mikroorganismer er til stede. Efterlades plasten i naturen, vil den derfor ikke blive nedbrudt.

Oxo-nedbrydelig plast

Oxo-nedbrydelig plast er almindelig plast tilsat små mængder metal, som skal fremme den naturlige nedbrydning af plasten i naturen. En eventuel nedbrydning kræver ilttilførsel samtidig med at den rette temperatur og luftfugtighed er til stede. Er dette ikke tilfældet viser undersøgelser at plasten kan have svært ved at blive nedbrudt, og i stedet risikerer at blive omdannet til såkaldt mikroplast. Det vil sige at plasten ikke forsvinder, selvom den ikke længere kan ses med det blotte øje, den er bare blevet mindre, og er dermed IKKE bionedbrydelig.

Er løsningen ikke bare at vi skal vælge bionedbrygelig plast?

Dette spørgsmål er desværre ikke så let at svare på, som man kunne ønske sig. Bionedbrydelig plast kan være et godt alternativ til traditionel plast på nogle områder, men der er også områder hvor den bionedbrydelige plasts tekniske egenskaber ikke er på højde med traditionel plast. Ud over de tekniske egenskaber skal man også gøre sig nogle miljø- og ressourcemæssige overvejelser. Bionedbrydelig plast kan ikke genanvendes, hvilket vil sige at de ressourcer der er anvendt til produktion af den bionedbrydelige plast forsvinder når plasten nedbrydes. Samtidig giver brug af bionedbrydelig plast nogle udfordringer for de eksisterende affaldsindsamlingssystemer både her i Danmark samt i udlandet. Det er nemlig sådan, at hvis produkter med bioplast blandes sammen med traditionel plast i en genanvendelsesproces, vil plasten klumpe sammen til en tyggegummiagtig masse, og det må kasseres.

Mindre forbrug og mere genanvendelse er vejen frem

Hos MiljøvenligPakning vil vi som altid gerne slå et slag for at man først og fremmest anvender den mest optimale emballage til indpakning og forsendelse af sine varer. Det er altid en god idé lige at tage en snak med sin emballageleverandør, som højst sandsynligt kan hjælpe med at finde frem til den bedste løsning til hver enkelt pakkeopgave. Ofte vil den bedste og mest optimale løsning medføre en minimering af emballageforbruget, som både kan give en økonomisk besparelse for virksomheden samtidig med at jordens begrænsede ressourcer skånes. Sidst men ikke mindst skal vi fortsat arbejde på at blive bedre til at indsamle, genbruge og genannvende plast og undgå at det bare ender på en losseplads.

Kilder: plast.dk, teknologisk.dk, ing.dk

Del denne artikel

Seneste indlæg

Kategorier

Miljøvenlige produkter

Plastik i miljøet