FAQ


Hvad skal jeg gøre for at blive en del af MiljøvenligPakning?
Du skal gå op i at skåne miljøet og vores klodes begrænsede ressourcer. Det er op til den enkelte virksomhed hvordan dette præcist gøres, men der er minimum én ting der går igen og det er fokusset på at minimere forbruget af emballage. Som udgangspunkt følges én eller flere af disse råd:

Der bruges minimal emballage hver gang det er muligt
Der bruges genanvendelig emballage
Der bruges emballage fremstillet af genbrugsmateriale, som f.eks. regenerat plast, genbrugspap og -papir
Der bruges emballage i høj kvalitet for at undgå ekstra emballage
Der bruges den mindst mulige papkasse
Der bruges en minimal mængde af bølgepap og kassefyld
Der printes en minimal mængde af følgesedler og pakkelister
Desuden skal du også have vores badge på din hjemmeside.

Hvordan får jeg badget på min hjemmeside?
Det kan du nemt få, følg dette link, her finder du vejledning til indsættelse af badges.

Hvor meget koster det at blive en del af MiljøvenligPakning?
Det koster ikke noget at være en del af MiljøvenligPakning. Det eneste vi kræver er, at du pakker med omtanke for miljøet og sætter vores badge på din side (med link til MiljøvenligPakning).

Hvem kan blive medlem af MiljøvenligPakning?
Som udgangspunkt kan alle virksomheder der pakker og sender varer blive medlem af MiljøvenligPakning. Vi har efterhånden også en del medlemmer som ikke pakker og sender varer, men som på en eller anden måde støtter op om projektet. For virksomheder der umiddelbart IKKE pakker og sender varer, kræver vi en beskrivelse af hvordan den enkelte virksomhed mener projektet er relevant for dem og på hvilken måde de støtter om om MiljøvenligPakning. En vigtig ting for os er, at siden der tilmeldes indeholder kontaktoplysninger, adresse og CVR nummer. Desuden er det et krav, at badget er placeret på en side der kan findes på sitet – og ikke kun kan findes hvis man har den direkte sti. Da vi går ud fra at vores medlemmer virkelig interesserer sig for miljøet og derfor også gerne vil skilte med det, (bl.a. med vores badge på deres site) ser vi helst ikke at man placerer badget på sider som f.eks. Cookie- og privatlivspolitik sider.

Privatlivspolitik

Databeskyttelse hos Miljøvenlig Pakning
Miljøvenlig Pakning er en forening af virksomheder med det formål at minimere brugen af den emballage vi anvender til indpakning og forsendelse af varer.
I den forbindelse er Miljøvenlig Pakning i besiddelse af følgende data:
  1. Kontaktdata på virksomhederne
  2. Kontaktdata på de medarbejdere der har tilmeldt virksomheden til Miljøvenlig Pakning
  3. Kontaktdata på de medarbejdere, der har tilmeldt sig Miljøvenlig Paknings nyhedsmail
Med kontaktdata menes i punkt 1-3 følgende data:
  • Navn på virksomhed
  • Navn på person
  • Mailadresse
Sådan håndterer Miljøvenlig Pakning persondata:

1. Kontaktdata på virksomhederne
Kontaktdata for virksomhederne rummer ikke data, som ikke er offentligt tilgængelige.

2. Kontaktdata på de medarbejdere der har tilmeldt virksomheden Miljøvenlig Pakning
Den medarbejder der har tilmeldt virksomheden til Miljøvenlig Pakning registreres i Miljøvenlig Paknings system, der alene har til formål at holde styr på, hvem der gerne vil være tilmeldt initiativet.

3. Kontaktdata på de medarbejdere, der har tilmeldt sig nyhedsmailen
De ansatte i medlemsvirksomhederne, der selv har bedt om at modtage Miljøvenlig Paknings nyhedsmail registreres hos Miljøvenlig pakning og har alene til formål at holde styr på, hvem der gerne vil holdes orienteret om Miljøvenlig Paknings aktiviteter. I Miljøvenlig Paknings nyhedsmails er der en funktion, hvor man kan frasige sig dette, hvorfor vi tillader os at antage, at alle, der modtager nyhedsmails uden af frasige sig dette, er interesseret i fortsat at modtage nyhedsmailen. Personer, der ikke længere ønsker at modtage nyhedsmailen vil fortsat være registreret i vores system, nu blot med notering om ikke at modtage nyhedsmailen.

Medlemmer kan til enhver tid bede os om at data slettes.REDUCE
REUSE
RECYCLE