Den grønne omstilling er for alvor kommet på dagsordenen – i pressen, hos brugerne og ikke mindst blandt Danmarks virksomheder. Det står klart, at mange virksomheder er klar til aktivt at gå ind i kampen for at skabe et mere bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor der tænkes bæredygtighed ind i de fleste processer og led i værdikæden. Der er dog også mange virksomhedsejere og -ledere, der har et brændende ønske om at gøre en forskel og skubbe på den grønne omstilling, men som mangler viden, inspiration og idéer hertil. For vi kan naturligvis ikke alle være bæredygtighedskonsulenter. Derfor går vi her i dybden med en case – Bob-Linkbuilding.dk, der arbejder med linkbuilding – hvor du kan få inspiration til at skubbe på den grønne omstilling i din virksomhed.
Linkbuilding forbrug

Hvad er bæredygtighed?

Men inden vi går i krig med casen, kan det være en god idé at stille skarpt på, hvad bæredygtighed egentlig er. For ordet i sig selv giver os ikke megen vejledning, idet det kan bruges på mange måder; bæredygtigt arbejdsmiljø, bæredygtig økonomisk situation i virksomheden mv. Ved bæredygtighed mener vi i denne artikel miljømæssige forhold, hvor en virksomhed aktivt forsøger at nedbringe dens udledning af Co2 og forbrug af øvrige ressourcer, der belaster klimaet. Derved bliver forståelsen af ordet bæredygtighed meget tæt op ad betegnelsen miljøvenlighed.

Hvem er BOB Linkbuilding?

Så er tiden (endelig) kommet til at kaste et blik på hovedpersonen i denne case, nemlig BOB Linkbuilding. Firmaet arbejder med linkbuilding, som er en vigtig proces af arbejdet med søgemaskineoptimering (SEO), hvor der konkurreres om at opnå maksimal synlighed på Google på relevante søgeord. For blot få år siden var SEO forbeholdt teknisk kyndige folk, typisk ansat i bureauer. Dette betød, at det for mange virksomheder, måske navnlig små virksomheder, var vanskeligt at arbejde med eller købe sig adgang til søgemaskineoptimering. Denne udvikling er blevet vendt på hovedet de sidste par år. Årsagen hertil er, at bl.a. virksomheder som BOB Linkbuilding har gjort det nemmere og mere tilgængeligt for menigmand at arbejde med søgemaskineoptimering, mere specifikt linkbuilding.
Linkbuilding

Som anført er linkbuilding en vigtig del af arbejdet med søgemaskineoptimering. Faktisk er der ofte en direkte korrelation mellem de hjemmesider, der har den største synlighed på Google, og de virksomheder, der har fleste og de bedste links rettet mod sin hjemmeside. Hvis man skal forklare linkbuilding mere jordnært og praktisk, så kan man sige, at linkbuilding svarer til, hvad der i vores hverdag er personlige anbefalinger. Hvis mange af dine venner anbefaler dig en specifik virksomhed eller hjemmeside, vil du formentlig også være mere tilbøjelig til at handle dér, frem for hos en virksomhed, du ikke kender nogle, der anbefaler. Sådan skal linkbuilding også forståes: Et link er en hjemmeside, der anbefaler en anden hjemmeside – derfor er flere og bedre linkbuilding som udgangspunkt altid positivt for dine muligheder for at blive synlig i Google, når potentielle kunder søger efter dig.
BOB Linkbuilding

Sådan har BOB Linkbuilding arbejdet med bæredygtighed

Det hele startede med en beslutning – en beslutning om at gå en mere bæredygtig tilværelse i møde. Derefter kortlagde BOB Linkbuilding sine procedurer for at se, hvor der var ting, de kunne optimere og få til at blive mere bæredygtige. Første skridt på vejen var papir og pap. Er du virksomhedsejer, kender du helt sikkert til de mange papirer, der ligger og flyder: Ting, du har printet ud, kvitteringer, kontrakter, tilbud, artikler og meget andet. Derfor kan et skrivebord lynhurtigt blive fuld af alverdens artikler om dette og hint. Derudover har papir faktisk en stor indvirkning på klimaet, idet det kræver mange ressourcer at producere papir i det omfang, vi bruger det i dag i landets virksomheder.
Forbrug ved linkbuilding

Derfor var papir et oplagt sted for BOB Linkbuilding at gribe ind – og indgrebet var drastisk! For målsætningen var ikke, at de skulle reducere forbruger af papir med 30%, 50% eller 70%… nej. De skulle helt og aldeles stoppe med at bruge papir – ”ikke mere papir i vores virksomhed”, sagde de. Det har betydet en række interne ændringer, hvor medarbejderne alle er vant til, at kommunikation og fildeling skal ske digitalt – dokumenter skal ikke printes ud, de skal lægges i en database, som alle kan tilgå. Det er ikke blot mere bæredygtigt, det minimerer også risikoen for, at vigtige dokumenter forsvinder eller går i stykker. Beslutningen om at droppe papir fuldstændigt stiller også krav til virksomhedens leverandører og kunder – de skulle alle til at vænne sig til, at hvis man vil handle med BOB Linkbuilding, så skal det foregå digitalt; der skal ikke sendes breve eller dokumenter i fysisk form rundt. Heldigvis har både leverandører og kunder støttet op om det nye tiltag, så overgangen har faktisk været gnidningsfri, hvorfor BOB Linkbuilding har kunnet beholde det gode samarbejde med sine samarbejdspartnere.
Digital linkbuilding virksomhed