Sådan har Larko magneter arbejdet med miljøet

Miljø, bæredygtighed og globale fremtidsudsigter. Tunge emner, som ved første øjekast kan tage pusten fra de fleste især mindre virksomheder. Ikke mindst grundet forventningen om, at det uundgåeligt kræver en omstrukturering af hele kerneforretningen og en stab af specialister og konsulenter for at blive ”grønnere”. En forventning, som kan risikere at munde ud i en ”det må de store virksomheder tage sig af”- mentalitet.

Men behøver det at være sådan? Og har lidt ikke også ret til en start?

Her hos os i Larko Magneter er bæredygtighed et emne som vægter mere og mere tungt i skålen. Vi har i mange år arbejdet med bæredygtighed ift. certificeringer af vores magneter og CSR. Det er dog først nu, at vi for alvor er i gang med at arbejde strategisk med det, får sat det i system og bliver bedre til at få kommunikeret vores indsatser ud til målgrupperne.

I januar 2020 var vi til Nytårskur i Ballerup Kommune, hvor der netop blev stillet skarpt på grøn omstilling og FN’s verdensmål. Her blev der bl.a. sat fokus på, at beslutningsprocesserne i mindre virksomheder ofte er kortere og vejen til ændringer ofte mindre snørklet. Derfor har de mindre virksomheder fordelen af hurtigere at kunne ændre mindsettet end hos de store tunge drenge.

Det bør og skal vi udnytte.

Overordnet kan man inddele vores overvejelser i 2 aspekter. Det ene aspekt er at fastlægge, hvorhenne vi kan gøre den største forskel set ud fra et bæredygtigt hensyn. Det andet aspekt ligger i at finde og plukke de lavthængende frugter, som er relativt lette at ændre og som giver en miljømæssig gevinst her og nu.

Punkt nummer 1 er for vores vedkommende en løbende og langvarig opgave, hvor vedholdende krav til leverandører og samarbejdspartnere er i spil. Magneter kan som udgangspunkt ikke klassificeres som miljøvenlige. De består af sjældne jordarter, og det udleder C02 at udvinde dem. Til gengæld er de en stor gevinst i offshore konstruktioner såsom vindmølleparker og ofte uerstattelige produkter i flere andre industrier. For vores vedkommende må vi som det helt primære sikre, at magneterne er certificerede (RoHS, REACH), så de ikke udleder nogen af de farlige stoffer. Dette er ikke en selvfølge i den industri, og et parameter vi derfor har fuld fokus på. Dernæst forskes der pt i, om og hvordan man kan genbruge magneterne efter endt brug. Det er en vanskelig opgave men ikke umulig. Den udvikling følger vi skarpt med i.

I forhold til punkt nummer 2 og de lavthængende frugter er vi i fuld gang. Det drejer sig om emballage, affaldshåndtering og ændrede interne procedurer. Vi sælger fysiske produkter og derfor er emballering et område, hvor vi har mulighed for at sætte ind med det samme. Vi har i mange år brugt genbrugspap men har nu taget skridtet videre og minimeret plastdelen yderligere. Det indebærer blandt flere andre tiltag at fx bobleplast erstattes af miljøvenligt kraft- og silkepapir, plasttapen med papirtape og al pap er naturligvis FSC mærket.

Nedenfor vil vi gerne dele nogle af vores tanker og konkrete tips som kan være gode at starte ud med, når I ønsker at blive mere bæredygtig som virksomhed:

 • Find ud af hvorhenne I kan gøre den største forskel i forhold til at blive mere bæredygtig.
  • Lav konkrete handlingsplaner og start ud stille og roligt. Alle skridt tæller.
 • Spot de lavthængende frugter og få dem plukket. Det kan fx være:
  • Miljøvenlig emballagefyld
  • Genanvendelige papkasser fx FSC mærket
  • Miljørigtigt kopipapir
  • Intern kildesortering
  • Undgå plast så vidt det er muligt. Det kan til tider være svært helt at undgå plast men brug det med omhu i de tilfælde hvor det er nødvendigt. Brug fx 5,5my strækfilm til palleemballering i stedet for de klassiske 20my
  • Tag et bevidst og oplyst valg omkring brugen af bioplast og bionedbrydeligt plast over for konventionelt plast og vurdér fordele/ulemper ud fra jeres situation
  • Udskift lys på kontorer/lager til energibesparende LED
 • Stil krav til jeres leverandører og samarbejdspartnere om at være mere bæredygtige i både produktion og emballering
 • Tag stilling til FN’s verdensmål. Udvælg nogle stykker af dem og arbejd målrettet med dem. Start langsomt ud og lyt ikke kun til de store virksomheder
 • Husk på, at produktet i sig selv ikke behøver at være bæredygtigt men tænk i stedet over, om det kan produceres mere bæredygtigt, om det kan genanvendes, om det kan afskaffes på en mere bæredygtig måde mv. Start et sted, og udbyg herefter
 • Undersøg om I har nogle andre at læne jer op af. Fx er vi medlem af DI, som har sat en ambitiøs grøn omstillingsagenda
 • Og vigtigt: Kommunikér nu dét, I gør ud til jeres kunder

Miljø og bæredygtighed er en kompleks størrelse og det er klart, at en 100% grøn omstilling vil kræve langt mere end ovenstående. Afhængig af virksomhedens kerneydelse, grundfokus og omstillingsparathed er det ikke noget, som kan klares ved blot at skifte emballage og tape ud med miljørigtige alternativer.

Men det vi gerne vil slå et slag for er, at alle virksomheder kan være med til at gøre en grønnere forskel i deres daglige ageren og fremtidige satsninger. På det niveau de hver især er på. Er man først i gang, er det lettere at videreudvikle ideerne løbende. Og i gang skal vi med at tænke i bæredygtige tanker. Med klimaet som motivationsfaktor på den ene side og fremtidens forbrugere og potentielle kunder/medarbejdere på den anden. Begge dele vil i vores optik stille krav om en bæredygtig stillingtagen og definere fremtidens virksomheder.

Så det er om at komme i gang.

Emballage med omtanke

Del denne artikel

Seneste indlæg

Kategorier

Miljøvenlige produkter